Společnost myoskeletální medicíny ČLS JEP

 

Poslání a cíle společnosti

Výbor společnosti

Novinky

Vzdělávací a školící akce

-

plánované akce

-

proběhlé akce

-

důležité

-

Nabídka vzdělávacích programů

Zahraniční kongresy

Kontaktní adresy

Adresy ostatních organizací

Internetové adresy

Časopisy a odborná literatura

 

 

Nabídka vzdělávacích programů

2020

INOVAČNÍ kurz myoskeletální mediciny pro lékaře
Termín: 5.-6. června 2020
Místo konání: NCONZO Brno
Odborný garant: MUDr. Miriam Toppischová a MUDr. Alena Šnoplová
školitelky myoskeletální mediciny, nositelky certifikátu
Učitel myoskeletální medicíny dle zásad Pražské školy prof.Lewita
Vzdělávací akce je pořádána dle Stavovského předpisu c.16 ČLK. Kurz je zařazen do celoživotního vzdělávání lékařů.
Přihlášky do kurzu na mailové adrese: toppischova@email.cz
 
 

Nabídka vzdělávacích programů

2019

KURZY MYOSKELETÁLNÍ MEDICÍNY pro 1. pololetí 2019
   
   
KURZY MYOSKELETÁLNÍ MEDICÍNY pro 2. pololetí 2019
   
Základní kurz myoskeletální medicíny pro lékaře
Místo konání: Prostřední Bečva, Zlín
Termín kurzu: 6 prodloužených víkendů,
ve dnech: 19.9. 2019-17.11.2020
Kurz je zařazen do systému celoživotního vzdělávání.
Přihlášky adresujte na adresu: pskalka@seznam.cz
   
Základní kurz myoskeletální mediciny pro lékaře / měkké a mobilisační techniky - program prof. MUDr K.Lewita/
Odborný garant: MUDr Miriam Toppischová, MUDr Alena Šnoplová
školitelky myoskeletální mediciny, nositelky certifikátu Učitel
myoskeletální mediciny dle zásad Pražské školy prof.Lewita
Místo konání: akreditované pracoviště NCONZO Brno
Termín kurzu: Víkendová forma
9 víkendů
Zahájení kurzu: 8.11.2019
Vzdělávácí akce je pořádána dle Stavovského předpisu č. 16 ČLK.
Kurz je zařazen do systému celoživotního vzdělávání lékařů.
Kurz je zakončen závěrečnou zkouškou s vydáním Potvrzení o absolvování dlouhodobého kurzu na akreditovaném pracovišti a vydáním Oprávnění I.stupně odborné společnosti myoskeletální mediciny ČLS JEP opravňujícím k vykonávání výkonů měkkých a mobilisačních technik v rámci své odbornosti.
Přihlášky do kurzu na mailové adrese: toppischova@email.cz
   
   
   
   

Nabídka vzdělávacích programů 2018

KURZY MYOSKELETÁLNÍ MEDICÍNY pro 1. pololetí 2018

 

Refresh - inovační- kurz manuální/myoskeletální medicíny

Vedoucí kurzu:

Jan Vacek

Místo konání:

posluchárna Kliniky rehabilitačního lékařství FNKV Praha 10.

Termín kurzu:

16. - 18. 03. 2018; Začátek v 15 hodin.

Cena kurzu 2 500 Kč.

V případě zájmu se lze přihlásit na jan.vacek@fnkv.cz

 

Inovační kurzu Myoskeletální Medicíny

Odborný garant:

Doc. MUDr. Vlasta Tošnerová,CSc.

Místo konání:

Rehabilitační a vzdělávací centrum Smíšek, Na Úbočí 10, Praha 8,182 00

Termín kurzu:

24. - 25. 03. 2018
24. 03. 2018 zahájení v 10.00 hod., ukončení v 17-18 hod. 25. 03. 2018 zahájení v 9.00 hod., ukončení cca kolem 15 hod

Vzdělávací akce je pořádána dle Stavovského předpisu č. 16 ČLK. Kurz je zařazen do systému celoživotního vzdělávání lékařů dle zákona č.95/2004 Sb. Následně pak obdržíte Certifikát Společnosti pro Myoskeletální Medicínu. Obsahová náplň kurzu je podle pana prof. Lewita. Jde o zařazení novějších Myoskeletálních technik, které se před rokem 2004 neučily a o zopakování obtížnějších technik. Počítá se s praktickou participací účastníků kurzu. Zájemcům o kurz budou pak sděleny další podrobnosti. Zájemci se přihlásí e-mailem na adrese: vlasta.tosnerov@seznam.cz

 

Inovační kurz myoskeletální mediciny pro lékaře

Odborný garant:

MUDr Miriam Toppischová, MUDr Alena Šnoplová školitelky myoskeletální mediciny, nositelky certifikátu Učitel myoskeletální mediciny dle zásad Pražské školy prof.Lewita

Místo konání:

akreditované pracoviště NCONZO Brno

Termín kurzu:

8. -  9. 06. 2018

Vzdělávácí akce je pořádána dle Stavovského předpisu ČLK. Kurz je zařazen do systému celoživotního vzdělávání lékařů.
Přihlášky do kurzu na mailové adrese: toppischova@email.cz

 

KURZY MYOSKELETÁLNÍ MEDICÍNY pro 2. pololetí 2018

 

Inovační kurz myoskeletální mediciny pro lékaře

Odborný garant:

MUDr Miriam Toppischová, MUDr Alena Šnoplová, školitelky myoskeletální mediciny dle zásad Pražské školy prof. Lewita a prof.Jandy

Místo konání:

akreditované pracoviště NCONZO Brno

Termín kurzu:

7. - 8. 9. 2018

Vzdělávací akce je pořádána dle Stavovského předpisu ČLK, kurz je zařazen do systému celoživotního vzdělávání lékařů.

Přihlášky do kurzu na mailové adrese: toppischova@email.cz

 

Dlouhodobý kurz myoskeletální mediciny pro lékaře
/program prof. MUDr. K. Lewita a prof. MUDr. V. Jandy/

Odborný garant:

MUDr Miriam Toppischová, MUDr Alena Šnoplová školitelky myoskeletální mediciny, nositelky certifikátu Učitel myoskeletální mediciny dle zásad Pražské školy prof.Lewita

Místo konání:

akreditované pracoviště NCONZO Brno

Termín kurzu:

9. 11. 2018  

Víkendová forma:

9 víkendů

Vzdělávácí akce je pořádána dle Stavovského předpisu ČLK. Kurz je zařazen do systému celoživotního vzdělávání lékařů. Je zakončen závěrečnou zkouškou s vydáním Potvrzení o absolvování dlouhodobého kurzu na akreditovaném pracovišti a vydáním Oprávnění I.stupně odborné společnosti myoskeletální mediciny ČLS JEP k vykonávání výkonů myoskeletální mediciny v rámci své odbornosti.
Přihlášky do kurzu na mailové adrese: toppischova@email.cz

 

INOVAČNÍ kurz Myoskeletální medicíny

Lektorka:

MUDr. Vlasta Tošnerová, CSc

Místo konání:

Barnamedical-rehabilitační, fyzioterapeutické a ortopedické centrum Praha 3, Pod Krejcárkem 975/2

Termín kurzu:

23.a 24.11. 2018 dle curricula pana prof. K. Lewita a pana prof. V. Jandy

Zájemci se přihlásí e-mailem na adrese: vlasta.tosnerov@seznam.cz

 
 

 
 

2017

 

Inovační kurz myoskeletální mediciny pro lékaře

Odborný garant:

MUDr Miriam Toppischová, MUDr Alena Šnoplová školitelky myoskeletální mediciny, nositelky certifikátu Učitel myoskeletální mediciny dle zásad Pražské školy prof. Lewita a prof. Jandy

Místo konání:

NCONZO Brno

Termín kurzu:

3.- 4.6.2017

Přihlášky na adrese toppischova@ email.cz


Základní kurz myoskeletální medicíny pro lékaře
(Měkké a mobilizační techniky -program prof. Lewita)

Odborný garant:

MUDr.Pavol Skalka školitel Společnosti myoskeletální medicíny ČLS JEP

Místo konání:

Prostřední Bečva, Zlín

Rozsah:

 240 (+60) hodin teoretické a praktické výuky

Termín kurzu:

6 prodloužených víkendů (víkend + 2 dny) 29.4.-2.5., 22.6.-25.6., 28.9.-1.10., 16.11.-19.11.2017 ...plánované ukončení 8.5.2018 (celkem jen 8 pracovních dnů)

Cena celého kurzu 28.000,- Kč
Vzdělávací akce je pořádána dle Stavovského předpisu č. 16 ČLK Kurz je zařazen do systému celoživotního vzdělávání lékařů dle zákona č.95/2004 Sb. pod číslem (v procesu) Kurz bude ukončen zkouškou a vydáním osvědčení Společnosti myoskeletální medicíny ČLS JEP opravňujícím k vykonávání výkonů měkkých a mobilizačních technik v rámci své odbornosti  Na výuce se budou podílet další zkušení školitelé MSM společnosti

Informace a přihlášky do kurzu na mailové adrese: pskalka@seznam.cz.

Přihláška a pozvánka (pdf), (doc)


Inovační kurz Myoskeletální medicíny (MM)

Lektorka kurzu:

Doc. MUDr. Vlasta Tošnerová CSc.

Místo konání:

Praha

Termín:

8. - 9. 9. 2017

Kontaktní adresa:

vlasta.tosnerova@seznam.cz

Telefon:

+420 728 828 275

Účastníci kurzu se přihlašují e-mailem na uvedené e-mail adrese

Zahájení: 8. 9. 2017 v 10.00 hod. Ukončení 9.9.2017 v odpoledních hodinách
Zvací dopis s podrobnostmi (přesnou adresou místa konání) bude zaslán 3 měsíce předem.
Spolupracující osobou je paní MUDr. Jana Jandová, předsedkyně Společnosti pro Myoskletální medicínu ČS JEP.
Obsahová náplň kurzu je podle pana prof. Lewita. Jde o zařazení novějších Myoskeletálních technik, které se před rokem 2004 neučily a o zopakování obtížnějších technik. Počítá se s praktickou participací účastníků kurzu.
Vzdělávací akce je pořádána dle Stavovského předpisu č. 16 ČLK. Kurz je zařazen do systému celoživotního vzdělávání lékařů dle zákona č.95/2004 Sb.


Základní kurz myoskeletální mediciny pro lékaře
 (měkké a mobilisační techniky - program prof. MUDr. K.Lewita)

Odborný garant:

MUDr. Miriam Toppischová, MUDr. Alena Šnoplová školitelky myoskeletální mediciny, nositelky certifikátu Učitel myoskeletální mediciny dle zásad Pražské školy prof.Lewita

Místo konání:

akreditované pracoviště NCONZO Brno

Termín kurzu:

10.11.2017

Vzdělávácí akce je pořádána dle Stavovského předpisu č. 16 ČLK. Kurz je zařazen do systému celoživotního vzdělávání lékařů. Kurz je zakončen závěrečnou zkouškou s vydáním Potvrzení o absolvování dlouhodobého kurzu na akreditovaném pracovišti a vydáním Oprávnění I.stupně odborné společnosti myoskeletální mediciny ČLS JEP opravňujícím k vykonávání výkonů měkkých a mobilisačních technik v rámci své odbornosti.

Přihlášky do kurzu na adrese: toppischova@email.cz


Rehabilitační klinika LF a FN v Hradci Králové oznamuje uspořádání základního kurzu Myoskeletální/Manuální medicíny pro lékaře,
v oboru Rehabilitace a Fyzikální Medicína

Odborný garant:

doc. MUDr. Eva Vaňásková, Ph.D., Rehabilitační klinika LF a FN Hradec Králové

Místo konání:

Rehabilitační klinika LF a FN Hradec Králové, Nezvalova 265, 500 05 Hradec Králové

Termíny konání:

Myoskeltální/manuální medicína, část A 23.10. - 28.10.2017 LF UK v Hradci Králové
Myoskeltální/manuální medicína, část B 22.01. - 27.01.2018 LF UK v Hradci Králové
Myoskeltální/manuální medicína, část C 21.05. - 26.05.2018 LF UK v Hradci Králové
Myoskeltální/manuální medicína, část D + záv. zkouška
22.10. - 27.10.2018
LF UK v Hradci Králové

Rozsah:

240+60 hodin teoretické a praktické výuky, rozložen do kurzů A, B, C a D.

Cena jednotlivého kurzu:

6.000 Kč

Odkaz LF UK v Hradci Králové:

https://www.lfhk.cuni.cz/getattachment/2a86260b-182f-41c2-a133-74fb0d89484b/Kurzy-SVL-2017.aspx/

Kontakt:

doc. MUDr. Eva Vaňásková, Ph.D., přednostka kliniky Fakultní nemocnice Hradec Králové
Rehabilitační klinika
Sokolská 581, 500 05 Hradec Králové
Tel.: 495 83 7280, Mob.: 728 762 981
e-mail: eva.vanaskova@fnhk.cz, www.fnhk.cz

Přihlášky:

Telefon: +420 495 816 238, 239
E-mail: specializacnivzdelavani@lfhk.cuni.cz

Vzdělávací akce je pořádána dle Stavovského předpisu č. 16 ČLK Kurz je zařazen do systému celoživotního vzdělávání lékařů dle zákona č.95/2004 Sb. pod číslem (v procesu). Kurz bude ukončen zkouškou a vydáním osvědčení Společnosti myoskeletální medicíny ČLS JEP I.stupně odborné způsobilosti.


 
 

2016

 

Tělovýchovné lékařství 2016 pořádá v Hradci Králové ve dnech 6.-8. října 2016 konferenci
Bližší informace a registraci naleznete na stránkách kongresu www.konference.cstl.cz


Dlouhodobý kurz myoskeletální mediciny pro lékaře /program prof.MUDr K.Lewita/

Odborný garant:

MUDr. Miriam Toppischová, MUDr. Alena Šnoplová školitelky MM, nositelky certifikátu Učitel MM dle zásad Pražské škol

Místo konání:

akreditované pracoviště NCONZO Brno

Víkendová forma:

9 víkendů

Termín kurzu:

14.10.2016

Vzdělávací akce je pořádána dle Stavovského předpisu ČLK. Kurz je zařazen do systému celoživotního vzdělávání lékařů. Je zakončen závěrečnou zkouškou a vydáním Potvrzení o absolvování dlouhodobého kurzu na akreditovaném pracovišti a vydáním Oprávnění I.stupně odborné společnosti myoskeletální mečdiciny ĽS JEP k vykonávání výkonů myoskeletální mediciny v rámci své odbornosti.

Přihlášky do kurzu na mailové adrese: toppischova@email.cz.


Inovační kurz myoskeletální mediciny pro lékaře

Odborný garant:

MUDr Miriam Toppischová, MUDr Alena Šnoplová nositelky certifikátu Učitel myoskeletální mediciny

Místo konání:

NCONZO Brno

Termín kurzu:

3.- 4.6.2016

Přihlášky na adrese toppischova@ email.cz


Inovační kurz myoskeletální mediciny pro lékaře

Odborný garant:

MUDr Miriam Toppischová, MUDr Alena Šnoplová školitelky myoskeletální mediciny, nositelky certifikátu Učitel myoskeletální mediciny dle zásad Pražské školy prof.Lewita a prof.Jandy

Místo konání:

Lázně Hodonín

Termín kurzu:

16.-17.9.2016

Přihlášky na adrese toppischova@email.cz


Inovační kurz myoskeletální medicíny

Odborný garant:

doc. Vlasta Tošnerová,CSc

Místo konání:

Rodov nad Doubravou, Mladotický Mlýn

Termín kurzu:

24.-25.9.2016

Kurz je zařazen do kontinuálního vzdělávání ČLK a hodnocen dle Stavovského předpisu č.16 Nutno se přihlásit se na tel: 728 828 275 nebo e-mailem: vlasta.tosnerova@seznam.cz


 
 
 

2015

 

Inovační kurz myoskeletální mediciny pro lékaře

Odborný garant:

MUDr Miriam Toppischová, MUDr Alena Šnoplová školitelky myoskeletální mediciny, nositelky certifikátu Učitel myoskeletální mediciny dle zásad Pražské školy prof.Lewita

Místo konání:

Lázně Hodonín

Termín kurzu:

18.-19.9.2015

Přihlášky na adrese toppischova@email.cz


Dlouhodobý kurz myoskeletální mediciny pro lékaře
/program prof. MUDr K.Lewita/

Odborný garant:

MUDr Miriam Toppischová, MUDr Alena Šnoplová školitelky myoskeletální mediciny, nositelky certifikátu Učitel myoskeletální mediciny dle zásad Pražské školy prof.Lewita

Místo konání:

akreditované pracoviště NCONZO Brno

Víkendová forma :

9 víkendů

Zahájení kurzu:

16.10.2015

Vzdělávácí akce je pořádána dle Stavovského předpisu ČLK. Kurz je zařazen do systému celoživotního vzdělávání lékařů. Je zakončen závěrečnou zkouškou s vydáním Potvrzení o absolvování dlouhodobého kurzu na akreditovaném pracovišti a vydáním Oprávnění I.stupně odborné společnosti myoskeletální mediciny ČLS JEP k vykonávání výkonů myoskeletální mediciny v rámci své odbornosti.

Přihlášky do kurzu na mailové adrese: toppischova@email.cz


Inovační kurz Myoskeletální Meficiny se bude konat 2. - 3.10. 2015 na Rehabilitační klinice  v Hradci Králové. Lektorka kurzu: Doc. MUDr. Vlasta Tosnerová, CSc. Zájemci se hlasí na e- mail adrese: vlasta.tosnerova@seznam.cz.

Laskavé napište kdy a u koho jste absolvovali základní kurz. Prosim také uveďte i

odbornost a pracoviště.


 

LF UK v Hradci Králové bude v roce 2015 organizovat v oboru Rehabilitační a fyzikální medicína kurz Myoskeletální / manuální medicína v níže uvedených termínech:

16.2. - 21.2.2015

kurz A

20.4. - 25.4.2015

kurz B

21.9. - 26.9.2015

kurz C

21.3. - 26.3.2016

kurz D a zkouška

Kontakt:

Doc.MUDr. Eva Vaňásková Ph.D. přednostka kliniky

Fakultní nemocnice Hradec Králové, Rehabilitační klinika

Sokolská 581, 500 05 Hradec Králové

Tel.: 495 83 7280, Mob.: 728 762 981

e-mail: eva.vanaskova@fnhk.cz, www.fnhk.cz

 

2014

   

LF UK v Hradci Králové bude v roce 2014 organizovat v oboru Rehabilitační a fyzikální medicína kurz Myoskeletální /manuální medicína v níže uvedených termínech:

17.2.-22.2.2014

kurz A

16.6.-21.6.2014

kurz B

10.11.15.11.2014

kurz C

20.4.-25.4.2015

kurz D a zkouška

Přihlášku na kurz najdete na webových stránkách LF

Kontakty rovněž na webu LF

 

Hlaste se průběžně do Inovačních kurzů MsM !
Kontroly pojišťoven budou probíhat průběžně
Absolventi kurzů před r. 2004, pokud chtějí vykazovat kódy 2010 a 2015, musí  se zúčastnit INOVAČNÍCH kurzů.

 

Kurz pro lékaře a fyzioterapeuty (týmová spolupráce) – metoda

„Spirální stabilizace páteře“

Léčba výhřezu meziobratlového disku

manuálními technikami a cvičením spirálních svalových řetězců

rehabilitační plán, praktický postup léčby, RTG, MRI dokumentace

akutní a chronické stádium výhřezu, potíže po operacích páteře – FBS failed back surgery syndrom, mnohočetné výhřezy

Termíny:

30.9.-1.10.2014     

Bederní páteř  

 

18.11.- 19.11.2014

Krční páteř  
 

Dlouhodobý kurz myoskeletální mediciny pro lékaře /program prof. MUDr K.Lewita/

Odborný garant:

MUDr. Miriam Toppischová, MUDr. Alena Šnoplová

Místo konání:

akreditované pracoviště NCONZO Brno

Víkendová forma:

8 víkendů

Zahájení kurzu:

3.10.2014

Vzdělávácí akce je pořádána dle Stavovského předpisu ČLK.

Kurz je zařazen do systému celoživotního vzdělávání lékařů.

Je zakončen závěrečnou zkouškou s vydáním Potvrzení o absolvování dlouhodobého kurzu na akreditovaném pracovišti a vydáním Oprávnění I.stupně odborné společnosti myoskeletální mediciny ČLS JEP k vykonávání výkonů myoskeletální mediciny v rámci své odbornosti.

Přihlášky do kurzu na e-mailové adrese: toppischova@email.cz

 

INOVAČNÍ KURZ MYOSKELETÁLNÍ MEDICÍNY pro lékaře

se koná ve dnech 10.-11.10.2014 v lázních Hodonín.

Přihlášky prosím zasílejte elektronicky na adresu:

toppischova@email.cz

 

Aktivní léčba skoliózy spirálně stabilizovaným svalovým korzetem

Vytvoření dynamického spirálně stabilizovaného svalového korzetu cvičením, pomocné manuální techniky, rehabilitační plán, praktický postup léčby, RTG, MRI dokumentace, vznik center pro léčbu skoliózy

Plná kompenzace počínající křivky, nutnost cvičení u korzetovaných, léčba dekompenzované křivky ve středním a pokročilém věku, cvičení po operační stabilizaci - prevence vzniku FBS

Termíny:

14.5.-15.5.2014

 

29.10.-30.10.2014

 

2.12.-3.12.2014

Další termíny viz. www.spiralstabilization.com

MUDr. Richard, Zuzana, Kateřina Smíškovi email: sm@smsystem.cz,
tel: 00420-284 810 231

 

 

 

Copyright (c) 2009 Společnost myoskeletální medicíny ČLS JEP